Elementární energie

V dnešní době se pomalu ale jistě v naší společnosti prosazují alternativní způsoby léčby, které souvisí s energií. Je to elementární energie, která tady existovala dříve, než se zrodil život ve vesmíru i vesmír sám o sobě. Je to tvořivá energie, díky které existujeme i my, lidé. Dokáže tvořit, léčit, měnit, ale i ničit. Pokud jí otevřete svou mysl, zažijete procitnutí, rovnající se zázraku, na které většina z nás nevěří.
Z vědeckého hlediska je ovšem energie přijímána jako fakt, který lze dát do vzorců a využít k výpočtu různých neznámých.
Kinetická, potenciální, či jaderná energie, a tak bych mohl pokračovat dál a dál, jsou vědci přijímány s porozuměním a vědomím jejich prokazatelné existence. Jakmile se ale mají vyjádřit k léčivé energii, jako byste před nimi zamávali červeným praporem. Pokud je chcete vytočit na nejvyšší míru, použijte termín boží energie.
Čínská tradiční medicína bere člověka jako nedílnou součást přírody. Veškeré její zákony, projevující se mimo člověka platí stejně i v jeho nitru. To potom ovlivňuje nemoci, neboli patologickou nerovnováhu jinu a jangu a nesoulad činnosti mezi orgány. Například používání akupunktury či akupresury ovlivňuje tok energie v drahách.
Funguje to tisíce let , ale tak zvaná moderní medicína zlehčuje, ne-li přímo zpochybňuje jejich účinnost.Vraťme se ale k elementární energii. Pokud bych měl definovat, nebo chcete li vysvětlit její působení, použil bych jediného slova, víra. Víra v její existenci a léčivou moc. Když navštívíte lékaře, jdete k němu s vírou, že vám pomůže a najde ten správný lék na vaše potíže. A stejné je to i s terapeutem, který používá energii k působení na klienta. Vy věříte v jeho schopnosti a pomoc a tím přijímáte energii, kterou na vás on jako prostředník působí.